Goldziher Ignác
Zsidó Történeti
és Kulturális Kutatóintézet
Víziónk olyan magyar társadalmi nyilvánosság, amelyben konszenzuálisan elfogadott értékeken és közös tudáson alapuló társadalmi párbeszéd folyik, ennek a párbeszédnek pedig fontos részét képezi a zsidó múlt, jelen és jövő.
Goldziher Ignác
Zsidó Történeti
és Kulturális Kutatóintézet
Víziónk olyan magyar társadalmi nyilvánosság, amelyben konszenzuálisan elfogadott értékeken és közös tudáson alapuló társadalmi párbeszéd folyik, ennek a párbeszédnek pedig fontos részét képezi a zsidó múlt, jelen és jövő.
Az Intézet

A Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet egy független intézet, amely a zsidósággal kapcsolatos kutatásokat végez különböző diszciplínák keretein belül, leginkább a történelem, politika, szociológia, pszichológia, filozófia és a művészettörténet területén, valamint interdiszciplináris formában. Célja a közösséget leginkább érintő és foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatos elméleti és empirikus kutatások végzése, az eredmények közzététele és azok megvitatása a nemzetközi és a hazai tudományos fórumokon, az érdeklődő nagyközönséggel, valamint az eredmények eljuttatása a döntéshozókhoz, amelyen keresztül az eredmények gyakorlatba való ültetését is elő kívánja segíteni a releváns területeken. A kutatások közhasznú felhasználását kívánják elősegíteni azzal, hogy az eredményeket eljuttatják a kormányzati intézmények, más nemzetközi és hazai fórumok és civil szervezetek számára.

Szakmai felelősségvállalás

Az Intézet dolgozói kutatási eredményeiket, tudásukat publikációkon keresztül megosztják a közönséggel. Az Intézet szakmai felelősséget csak az Intézet kiadványaiban, online adatbázisaiban, szakmai rendezvényein, illetve a hivatalosan kiállított szakvéleményekben megjelentekért vállal.

Misszió

Független és magas színvonalú kutatások folytatása, közzététele, megvitatása és rajtuk keresztül társadalmi hatás gyakorlása, amelyek segítenek értelmezni a zsidóság múltját, jelenét és jövőjét Magyarországon, Európában és a világban. Hosszabb távon olyan tudományos közösség megteremtése, amely a szolid, megalapozott kutatások műhelyeként működik és nyitott az új tudományos kezdeményezések, megközelítések irányába is.
Munkatársak
Kuratórium tagjai:
- Balázs Gábor, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektorhelyettese és a rabbiképzés szakfelelőse
- Gábor György, habil. egyetemi tanár, a Zsidó vallástudomány doktora
- Karády Viktor, nyugdíjas emeritus kutatási igazgató (francia CNRS), nyugdíj nélküli egyetemi tanár és kutató (CEU)
- Kovács Éva, a Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) tudományos igazgatója és a Társadalomtudományi Kutatóközpont/Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely Szociológiai Intézetében tudományos tanácsadó

A kuratórium elnöke:
Toronyi Zsuzsanna, a Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója

Kutatók:
- Konrád Miklós, történész, Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézetének főmunkatársa
- Novák Attila, történész, Tudományos főmunkatárs, NKE Molnár Tamás Kutatóintézet
- Peremiczky Szilvia irodalomtörténész, az ORZSE oktatója.